สถานที่สำคัญ

คำขวัญตำบลไผ่ใหญ่

บ้านไผ่ใหญ่ครูสา                  โนนปู่ตาคู่บ้าน

มะขามหวานต้นตำรับ             สระโบราณศรีธนญชัย

พระเจ้าใหญ่ศักดิ์สิทธิ์             อิทธิฤทธิ์ด้านสาบาน

ถิ่นนักปราชญ์อาจารย์            ภาคอีสานรู้จักดี

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของ อบต.ไผ่ใหญ่

  1. อุโบสถวัดเวฬุวัน เป็นพระอุโบสถที่มีอายุเก่าแก่มาก ไม่ปรากฏว่าสร้างสมัยใด จากคำบอกเล่าจากผู้เฒ่า  ทราบว่าบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าด้วยป่าไผ่ มีลักษณะเป็นบ้านเก่าได้มีพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินธุดงค์มาจากเวียงจันทร์  ชื่อ  พระญาครูสา ได้ธุดงค์เข้ามาในบริเวณนี้ ได้พบโบสถ์ร้างมีป่าไผ่ขึ้นปกคลุม  จึงได้จำวัดสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานภายในอุโบสถหลังนี้ เมื่อปี  พ.ศ. 2471 พระองค์เจ้าธานีนิวัติได้เสด็จมาทอดพระเนตรอุโบสถ์หลังนี้  เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์  อุโบสถหลังนี้ได้รับการบูรณะมาแล้ว  2  ครั้ง  ครั้งสุดท้ายเมื่อปี  พ.ศ. 2489 โดยพระมหาจูม โชตโก (พระครูโศภนธรรมาภรณ์) เป็นประธาน
  2. เทวรูปหิน (รูปเซียงเมี่ยง) เป็นเทวรูปหินไม่ทราบว่าสร้างในยุคสมัยใด จากการสอบถาม   ผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่าเป็นเทวรูปที่คู่มากับอุโบสถ  ปัจจุบันนี้ส่วนศีรษะได้ถูกขโมยไปแล้ว
  3. พระเจ้าใหญ่วัดเวฬุวัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบบนฐานชุกชี ภายในอุโบสถวัดเวฬุวันมีอายุเก่าแก่ที่สุด เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีเรื่องเล่าว่า เคยมีคนมาดื่มน้ำสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปองค์นี้แล้วได้เห็นผลทันตา
  4. หินศิลาแลงรูปเสมาธรรมจักร เป็นหินศิลาแลงที่คู่กับอุโบสถวัดเวฬุวัน สันนิษฐานว่ามีอยู่หลายอัน ในยุคที่หินแห่หินทรายเกิดเป็นเงินเป็นทอง  (ท้าวธรรมิกราชผีบุญ) นั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จเอาไปพิสูจน์หาหลักฐานทางประวัติศาสตร์   และได้นำหินศิลาแลงรูปเสมาธรรมจักรไปด้วย   ส่วนที่เหลือกรมศิลปากรได้มาเอาไปอีกครั้งเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2510 และใบเสมาขนาดใหญ่ที่อยู่บ้านไผ่ใหญ่หรือโนนปู่ตา ตำบลไผ่ใหญ่นี้  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสมบัติของชาติ  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  53  ตอนที่  37   วันที่  27  กันยายน  2479

5. สระเซียงเมี่ยงหรือสระศรีธนญชัย เป็นสระน้ำโบราณที่สำคัญคู่บ้านไผ่ใหญ่ ไม่ทราบว่าขุดตั้งแต่ยุคใดสมัยใด ถือกันว่าเป็นสระน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ที่ได้ดื่มน้ำในสระแห่งนี้จะเกิดปัญญาเฉลียวฉลาด ต่อมาได้ทำการขุดลอกสระเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยพระมหาจูม โชตโก ภายหลังได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระครูโศภนธรรมาภรณ์ เป็นประธานในการขุดลอก โดยเมื่อขุดลงไปได้พบคันไถอันหนึ่งมีขนาดใหญ่มากทำด้วยไม้ตะเคียน มีความสูงตั้งตรงวัดจากพื้นถึงหางไถ ประมาณ 2 เมตร  ปัจจุบันนี้ได้หายไปแล้ว

โนนปู่ตา ประจำบ้านไผ่ใหญ่ เป็นที่เคารพบูชาของคนในตำบลไผ่ใหญ่

มะขามหวานต้นตำรับ

Facebook Comments