หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน-ลูกจ้าง-หัวข้อแผนพัฒนา

ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน-ครู-หัวข้อแผนพัฒนา

Facebook Comments