ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
ผลlpa62

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
ผลประเมิน-LPA-2561

Facebook Comments