ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ.ถ.164-001 สายบ้านดอนแดง-ศาลาแดง ตำบลไผ่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.164-001 ช่วง กม.3+500 ถึง กม.4+000 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ ถึงหมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-02 สายบ้านแสงไผ่-บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2562
Facebook Comments