ติดต่อเรา

แผนที่ตำบลไผ่ใหญ่

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ : 0-4525-1621
โทรสาร : 0-4525-1641
E-mail : phaiyai@hotmail.com
www.phaiyai.go.th

facebook : phaiyaiubon

Facebook Comments